نوروز 1395

تارنمای روستای مرگاب
نوروز 1395 مبارک

رسيد مژده که آمد بهار و سبزه دميد


وظيفه گر برسد مصرفش گل است و نبيد

 


صفيــر مرغ برآمــــد، بط شـــــراب کجاست


فغان فتـــاد بـــه بلبل، نقاب گــل که کشيدز ميــوه‌هــــاي بهشتي چــــه ذوق دريابــــــد


 هـر آن که سيب زنخــدان شاهــدي نگـــزيد

 

 

مکن ز غصــه شکــايت که در طريق طلب


  به راحتي نرسيد آن که زحمتي نکشيد

 


ز روي ساقي مهوش گلي بچين امروز


که گرد عارض بستان خط بنفشه دميد

 


 چنان کرشمـــه‌ي ساقي دلم زدست ببرد


که با کسي دگرم نيست برگ گفت و شنيدمن اين مرقع رنگين چــو گل بخواهم سوخت


کــه پير باده‌فـــــروشش به جرعه اي نخريد

 


   بهــــار مي‌گــــذرد دادگستـــــــرا دريــــــاب


    که رفت موسم و حافظ هنوز مي نچشيد

 

 

 

شنبه 29 اسفند 1394 1483 بازدید