تکه کلامهای مازندرانی

تارنمای روستای مرگاب
تکه کلامهای مازندرانی

 

ته خنا بدون� te khenaabedoon�� (خانه ات آباد باد)


ته دل پاره باوه� te del pare bavveh�� (نوعی نفرین)

ته لِه بورده بینجمه� te le boorde binjemeh��

( معادل کوچیکتم فارسی )

 

ته مخلصمه te mokhlesemeh��� ( مخلصتم)

 

درک که darekkeh� ( به درک )

 

بیستا بواش� bista bavosh� ( ساکت شو )

 

ته دخیلمه� te dakhilemeh ( متوسل شدن به کسی )

 

زَنمار بَمِرد Zanmar Bamerd� ( مادرزن مرده )

 

ته فدا Te feda�� ( فدای تو)

 

جوونی سر خیر بوینی Javooni Sar Kheyr Bavini� ( خیر از جوونیت ببینی)

 

گت خی� Gate Khi� ( نوعی ناسزا - خوک بزرگ)

 

ته سر دور گردمه te Sare Door Gerdemeh� ( دورت بگردم)

 

همه عزبونه باووه� Hame Azeboone Baveh ( عروسی همه مجردا بشه)

 

آقایی کم ناووه� Aghaee kam Naveh� ( آقاییت کم نشده)


چه دومه� Che Doommeh� ( چه میدونم)

 

زوواری خرج باووه� Zavari Kharj beshe ( خرج زیارت بشه)

چهارشنبه 03 تیر 1394 2550 بازدید