img img

اطلاعات کامل روستای مرگاب

اطلاعات کامل روستای مرگاب

   

 

 

این اطلاعات مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سازمان آمار ایران

در سال 1385 می باشد.

 

 

نام استان مازندران
نام شهرستان سارئ
نام بخش دودانگه
نام دهستان فريم
نام آبادی مرگاوعليا
وضع طبیعی آبادی کوهستانی یا تپه ای

 

اطلاعات جمعیت

 

تعداد خانوار 50
جمعيت 150
مرد 70
زن 80
مرد 6 سال وبيشتر 69
زن 6 سال وبيشتر 80
مرد 10 سال و بيشتر 68
زن 10 سال و بيشتر 78
مرد 10-14 ساله 4
زن 10-14 ساله 3
مرد 15-29 ساله 19
زن 15-29 ساله 22
مرد 30-64 ساله 16
زن 30-64 ساله 31
مرد 65 ساله و بيشتر 31
زن 65 ساله و بيشتر 24
زن 65 ساله و بيشتر 24

 

سطح سواد

 

مرد با سواد 35
زن با سواد 31
مرد محصل 8
زن محصل 7

 

اشتغال

 

مرد شاغل 40
زن شاغل 1
مرد بیکار 7
زن بیکار 3

 

ازدواج

 

دارای همسر 93
بي همسر براثرفوت 8
بي همسر براثرطلاق 0
هرگز ازدواج نكرده 45

 

آموزشی فرهنگی ورزشی

 

دبستان دارد
مدرسه ی راهنمایی پسرانه ندارد
مدرسه ی راهنمایی دخترانه ندارد
مدر سه ی راهنمایی مختلط ندارد
دبیرستان پسرانه ندارد
دبیرستان دخترانه ندارد
کتابخانه عمومی ندارد
مکان ورزشی ندارد

 

مذهبی

 

مسجد دارد
امامزاده دارد
سایر اماکن مذهبی مسلمانان ندارد
اماکن مذهبی سایر ادیان ندارد

 

سیاسی و اداری

 

شورای اسلامی روستا دارد
مرکز خدمات جهاد کشاورزی ندارد
شرکت تعاونی روستایی ندارد

 

مخابرات و ارتباطات

 

صندوق پست ندارد
دفتر پست ندارد
دفتر مخابرات دارد
دسترسی عمومی به اینترنت ندارد
دسترسی به وسیله ی نقلیه ی عمومی دارد
دسترسی به روزنامه و مجله ندارد

 

نوع راه آبادی

 

راه زمینی (بجز راه آهن) جاده ی آسفالته
راه آهن ندارد
راه آبی ندارد

 

وضع آبادی از نظر سکونت

 

وضع سکونت آبادی دارای سکنه ی دائمی

 

محل خرید مایحتاج

 

آیا اکثر ساکنان آبادی، مایحتاج اولیه ی خود را از این آبادی تهیه می نمایند بله
آیا ساکنان آبادی برای خریدمایحتاج خود به شهر یا شهرهایی مراجعه می کنند؟ خیر

 

برق آب گاز

 

برق دارد
گاز لوله کشی ندارد
آب لوله کشی دارد
تصفیه آب دارد

 

بهداشتی درمانی

 

حمام عمومی دارد
مرکز بهداشتی و درمانی ندارد
داروخانه ندارد
خانه ی بهداشت دارد
مرکز تسهیلات زایمانی ندارد
پزشک ندارد
دندانپزشک ندارد
دندانپزشک تجربی یا دندانسازی ندارد
بهیار یا مامای روستایی ندارد
بهداشتیار ندارد
بهورز ندارد
دامپزشک ندارد
تکنسین دامپزشکی ندارد

 

بازرگانی و خدمات

 

فروشگاه تعاونی ندارد
بقالی دارد
نانوایی دارد
گوشت فروشی ندارد
قهوه خانه ندارد
بانک ندارد
تعمیرگاه ماشین آلات کشاورزی ندارد

نظرات خود را در مورد این مقاله ارسال کنید.

کد امنیتی رفرش