img img

اعمال روز عید غدیر

اعمال شب و روز عید غدیر

اعمال شب و روز عید غدیر

    روایات، سی و شش عمل را در روز عید غدیر مستحب شمرده اند. این تعداد حکم برای یک روز، نشان از اهمیت، حساسیت و عظمت آن دارد.


دوشنبه 29 شهریور 1395 + ادامه خبر

تبلیغات مشاغل

      img
      img