close
تبلیغات در اینترنت

تارنمای روستای مرگاب - 13

تارنمای روستای مرگاب
آغاز دهه فجر گرامیباد

 

 

    بوی گل سوسن ویاسمن آید عطر بهاران کنون از سفر آید

 

    جان زتن رفتگان سوی تن آید رهبر محبوب خلق از سفر آید

 

 


    دیو چو بیرون رود فرشته در آید دیو چو بیرون رود فرشته در آید


    بگذرد این روزگار سختر از قبل بار دگر روزگار چون شکر آید

 

 


    هر چه مجاهد ز بند و حبس در آید عصر زوال وستم دگر به یر آید


    چشم یتیمان زمان زحلقه در آید رهبر محبوب خلق از سفر آید

 

 


    دیو چو بیرون رود فرشته در آید دیو چو بیرون رود فرشته در آید


    بگذرد این روزگار تلخ تر از قبل بار دگر روزگار چون شکر آید

 

 

دوشنبه 12 بهمن 1394 245 بازدید
بازگشت همه بسوی اوست

 

 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان یدالله خرّم را به اطلاع عموم میرسانیم.


 

مراسم سوم آنمرحوم پنجشنبه 17 دی  94

 

در مسجد امام سجاد (ع) روستای مرگاب علیا بصرف ناهار برگزار میگردد.

 

 

 

 

برای آنمرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی را از خداوند متعال خواستاریم.

 

 

 

چهارشنبه 16 دي 1394 264 بازدید