مرحوم حاج عبدالحسین شیرزاد

تارنمای روستای مرگاب
مرحوم حاج عبدالحسین شیرزاد

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

مرحوم حاج عبدالحسین شیرزاد

را به اطلاع عموم میرسانیم.مراسم تشییع پیکر آن مرحوم فردا 17 اسفند 1395 ساعت ۱۰

و مراسم سوم پنجشنبه 19 اسفند در روستای مرگاب علیا می باشد‌.

 

برای شادی روح آنمرحوم الفاتحه

دوشنبه 16 اسفند 1395 1439 بازدید