مرگاب یک روز بعد از بارش سنگین برف

تارنمای روستای مرگاب
مرگاب یک روز بعد از بارش سنگین برف

برای مشاهده تصاویر در سایز اصلی آنها را ذخیره نمایید.

 

عکسهای ارسالی توسط آقای رضا شیرزادی

 

عکسبرداری در تاریخ 21 بهمن 1394 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه 22 بهمن 1394 1572 بازدید