تصاویر بازی محلی گالی کا

تارنمای روستای مرگاب
تصاویر بازی محلی گالی کا

تصاویر زیبا از بازی محلی گالی کا

 

تصاویر ارسالی توسط آقای ابوالقاسم شیرزاد

" برای دیدن تصاویر در سایز اصلی آنها را ذخیره نمایید "


چهارشنبه 03 تير 1394 1480 بازدید