حجت الاسلام عبدالحمید شیرزاد

تارنمای روستای مرگاب
حجت الاسلام عبدالحمید شیرزاد

این روحانی و ذاکر اهل بیت، در سنه ۱۳۱۴ در روستای مرگاب متولد شد.


و از شاگردان مرحوم آیت الله آقا شیخ اسحاق باکویی کتریمی می باشند.


وی اکنون در شهر ساری اقامت دارند و مشغول به وعظ و خطابه می باشد.

 


چهارشنبه 03 تیر 1394 1576 بازدید