وجه تسميه دودانگه

تارنمای روستای مرگاب
وجه تسميه دودانگه

آنچه كه امروز به عنوان چهاردانگه و دودانگه ياد مي شود بخش كوچكي از چهاردانگه و دو دانگه تاريخي است.

 

 

چون در سال هاي اخير مناطق وسيعي از چهاردانگه و دودانگه به استان سمنان واگذار شده است و يا با جدا كردن

 

 

تعدادي روستا از اين دو بخش،بخش جديد كليجان رستاق را تشكيل داده اند كه همه ي اين موارد از ناملايماتي است

 

 

كه به اين دو بخش تاريخي و با پيشينه ي بسيار درخشان شده است.

 

 


در فرهنگ دهخدا درباره دو دانگه هم آمده:نام يكي از بخش هاي شهرستان ساري ست.

 

 

حدود و مشخصات آن به شرح زير است:

 

 

از طرف شما به دهستان كليجان رستاق، از خاور به بخش چهاردانگه، از باختر به بخش سواد كوه 

 

 

و از جنوب به خط الراس سلسله جبال البرز.

 

 

 


از نظر آمار تابع شهرستان شاهي(قائم شهر کنوني) و از نظر فرمانداري تابع شهرستان ساري است.

 

 

منطقه بخش كوهستاني است و ارتفاعات آن جز خط الراس اصلي البرز كه به واسطه برودت زياد عاري از اشجار مي باشد،

 

 

مستور از جنگل هاي انبوه و راههاي بخش محدود و صعب العبور است.

 

 

 


هواي بخش مرطوب و معتدل است و در كنار رود خانه برنج كاشت مي نمايند. اكثر قراء در روي ارتفاعات واقع شده است.

 

 

شعب مختلف از سلسله اصلي البرز به طرف شمال كشيده شده كه عموما مستور از جنگل انبوه مي باشد.

 

 

 

 


رودخانه مهم بخش: 1- رود خانه مشهور تجن است. 2- از دره هاي جنوبي دشت فريم شعباتي به نام شيرين رود،

 

 

اشك رود، عروس رود، پاجي و شعب كوچك ديگر سر چشمه مي گيرند و به رود خانه تجن متصل مي شود.

 

 


3- پس از اتصال دو رود خانه بالا از تنگه سليمان ابتدا به رودخانه لاجيم سپس با رود خانه گرم آب چهاردانگه

 

 

يكي شده به طرف ساري جاري مي شود و بعد رود خانه زارمرود  نيز به آن ملحق مي شود.


محصول عمده بخش: برنج، غلات و لبنيات و عسل است.

 

 


بخش دودانگه از پنج دهستان تشكيل شده تعداد ده و سكنه هر يك به شرح زير است:

 

 

1- دهستان نرم آب 34 آبادي 5300 نفر 2- دهستان فريم 23 آبادي 4800 نفر 3- دهستان بندرج 17 آبادي 4800 نفر

 

 

4- دهستان پشت كوه 12 آبادي 5500 نفر 5- دهستان بنافت 10 آبادي 4800 نفر جمع آبادي، 106 آبادي و 25200 نفر جمعيت.

 

 

مركز بخش دودانگه آبادي كهنه ده واقع در وسط دهستان فريم است. ( از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 3).

 

 

 

لازم به توضيح است با كم توجهي مسئولان در ادوار مختلف و حاتم بخشي آنها دهستان پشتكوه دودانگه

 

 

 

 

 

به استان سمنان ملحق شد.

 

 

 

 

منابع

 

 

– برزگر،اردشير. تاريخ تبرستان ج 2 ص 47 و 48

 

 

 

 

– افضل الملك ، ركن الاسفار ص 144 و 145

 

 

– رياحي، علي اصغر. سيماي جغرافيايي هزار جريب بهشهر ص 99

 

 

– معافي،هزار جريب پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه مشهد ص 32

 

 

-خليلي، حامد.ميرعمادالدين سردار بزرگ مبارزه با مغولان در هزار جريب ،شلفين ، 1381

 

 

-دهخدا،علي اکبر.لغت نامه

 

 

– اسلامي،حسين. دانشوران ساري ،پژوهشهاي فرهنگي ، 1379

 

 

– ريسي آنتي،گلبرار. دانشمندان مازندران، ترنم بهار ، 1384

 

 

– ريسي آنتي،گلبرار. فرزانگان مازندران،اداره كل فرهنگ و ارشاد مازندران ، 1377

 

 

پنجشنبه 14 خرداد 1394 2620 بازدید